Marta Pranjić, Općinski samostalni referent za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu


Tel: +387 032/889-047, Mob: 063/448-054,

E-mail: marta.pranjic@usora.comOpis poslova:

 • radi na unapređenju poljoprivredne proizvodnje pri čemu surađuje sa 16.3.2021.god. drugim službama, odgovarajućim institucijama vezano za poljoprivredu i poljoprivrednim proizvođačima,
 •  zaprima i obrađuje zahtjeve u oblasti poljoprivrede i vodi registar poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača i izdaje potvrde i legitimacije po izvršenom upisu u registar,
 • vodi registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG) i registra klijenata (RK)
 • sudjeluje u vođenju postupka i rješavanju u upravnim stvarima iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
 • sudjeluje u pripremi programa općinskog poticaja poljoprivredi i realizaciji istog, te pruža informacije poljoprivrednicima u realizaciji poticaja u poljoprivredi,
 •  prikuplja podatke i vrši izradu izvješća za potrebe statističkih istraživanja,
 •  vodi evidenciju o poljoprivrednom zemljištu, usjevima, poljoprivrednim kulturama i evidenciju stočnog fonda, pravi planove i izvješća o sjetvi, žetvi i berbi poljoprivrednih proizvoda,
 •  pruža stručnu pomoć poljoprivrednim proizvođačima (sjetva, nabava sjemena, plasman i dr.), prati poticaje županijskog i federalnog ministarstva i o istim obavještava zainteresirane poljoprivredne proizvođače,
 •  zaprima i obrađuje zahtjeve za izdavanje potvrde za uvoz poljoprivrednih strojeva i potvrde o sječi šuma,
 •  radi na izradi i realizaciji projekata za unapređenje poljoprivredne proizvodnje,
 •  vođenje evidencija o izvorištima pitke vode,
 •  izdavanje vodoprivrednih suglasnosti, sudjelovanja u izradi vodozaštitnih zona,
 •  sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga odluka i drugih akata iz nadležnosti Službe,
 •  sudjeluje u uspostavi, organizaciji i koordiniranju aktivnostima udruga poljoprivrednika;
 •  sudjeluje u radu povjerenstava, radnih timova i grupa,