Obavještavaju se razvojačeni branitelji mlađi od 57 godina koji su ostvarili pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu preko Službe stručnih, općih poslova i društvenih djelatnosti općine Usora, da su sukladno Uredbi o novčanoj egzistencijalnoj naknadi dužni u razdoblju od 01.12.2021. godine do 31.12.2021. godine dostaviti ažuriranu dokumentaciju u svrhu nastavka korištenja prava.


Korisnici prava sa prebivalištem u općini Usora trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Izjavu o članovima obiteljskog domaćinstva (kućna lista)

-Uvjerenje o prihodima zaposlenih, odnosno dokaz o nezaposlenosti punoljetnih članova    domaćinstva.


Korisnici prava iz Republike Srpske trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Uvjerenje MUP-a o kretanju,

- Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da su na evidenciji nezaposlenih osoba.