Dana 24.11.2021. godine u Općini Usora upriličen je sastanak Općinskog načelnika sa predstavnicama Vijeća Evrope Marijom Lukić-Schade i Beti Čolak na temu provedbe projekta „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“. Također, sastanku su prisustvovali i predstavnici partnera na projektu i to Irena Penc ispred Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH kao i Vladimir Lukačević ispred Vijeća nacionalnih manjina Federacije BiH.

Projekt menadžerica Marija Lukić-Schade između ostaloga je predstavila Općinskom načelniku aktualni projekt u sklopu Zajedničkog programskog okvira Evropske unije i Vijeća Evrope pod nazivom „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“, koji se implementira u suradnji sa institucijama Bosne i Hercegovine (Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, Institucijom Obudsmena za ljudska prava, Agencijom za ravnopravnost spolova, Ministarstvom vanjskih poslova i Direkcijom za evropske integracije), Republike Srpske (Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Ministarstvo pravde), Federacije Bosne i Hercegovine (Ministarstvo pravde, Vlada) i Vladom Brčko distrikta, kao i sa lokalnom Delegacijom Evropske unije, nevladinim organizacijama, lokalnim vlastima i ostalim relevantnim akterima.

Pored ovoga prezentirana je i incijativa za postavljanje topografskih oznaka na manjinskim jezicima u Bosni i Hercegovini.

Općinski načelnik je izrazio zahvalnost na posjetu te uključenju općine Usora u ove aktivnosti te izrazio spremnost općine Usora za sudjelovanje u ovom i narednim projektima koje će provoditi Vijeće Evrope sa projektnim partnerima.