Općinski načelnik općine Usora objavljuje Dopunu Javnog poziva za izbor stručnih osoba za rad u Povjerenstvu za tehnički pregled građevina, a zbog popune nedostajućih stručnih osoba, iz sljedećih struka: 

-        diplomirani inženjeri arhitekture,

-        diplomirani inženjeri građevine / konstruktivni i hidro smjer /,

-        diplomirani inženjeri elektrotehnike,

-        diplomirani inženjeri strojarstva,

-        diplomirani inženjeri sigurnosti u smjeru  zaštite na radu ili zaštite od požara,

-        diplomirani inženjeri geodezije,

-        diplomirani inženjeri prometa.

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina mogu ostvariti stručne osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 133. Stavak 4., Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 1/14 i 4/16) i to: 

-        da su diplomirani inženjeri odgovarajuće struke,

-        da imaju 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, i

-        da imaju položen stručni ispit.

Prijave za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički prijem slati u zatvorenim kuvertama na adresu: Općina Usora, Sivša bb, 74230 Usora – Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko pravne poslove i urbanizam sa priloženom dokumentacijom: biografijom, ovjerenom kopijom osobne iskaznice, ovjerenom kopijom diplome, ovjerenom kopijom uvjerenja o položenom stručnom ispitu i dokazom o radnom stažu u struci.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnim novinama. Prijave prispjele nakon toga roka neće se uzimati u razmatranje.


Preuzmite:
1. 2-javni-poziv-za-izbor-strucnih-osoba-za-teh.-prijem-gra-evina-2021.-2-