Usora, 11.11.2021. – Općinski načelnik Zvonimir Anđelić i Dragan Jeleč, direktor firme „DIV Jeleč“ d.o.o. Makljenovac, Usora zaključili su danas godišnji Ugovor o  održavanje lokalnih i nerazvrstanih prometnica u zimskim uvjetima u  Općini Usora za zimu 2021./2022. godine. 

 

Ugovor je potpisan na temelju trogodišnjeg Okvirnog sporazuma zaključenog 4.11.2019. godine i Odluke o redovitom zimskom održavanju javnih cesta („Službeni glasnik općine Usora broj 4/21), kojom su u zimsko održavanje uključene prometnice u svim mjesnim zajednicama, uključujući i  pristup vjerskim objektima u Sivši, Omanjskoj, Ularicama, Alibegovcima i Žabljaku,  te pristup MSŠ i Dječjem vrtiću u Žabljaku, u ukupnoj duljini  68,91 km za ugovoreni iznos 97.071,70 KM.


Općinski načelnik je posebnim aktom imenovao Nadzorno tijelo na općini Usora za zimu 2021.-2022. godine, ugovorenu sa „DIV JELEČ“ d.o.o. Usora, kao izvršiteljem usluga. Za nadzorno tijelo imenovan je Goran Tadić, dipl. ing. građ., državni službenik općine Usora, kontakt telefon 063/719-162 na koji mjesne zajednice, poslovni subjekti i građani mogu prijaviti primjedbe na kvalitet održavanja javnih cesta u zimskim uvjetima.

 

Također, za potrebe praćenja izvršavanja obveza održavanje lokalnih i nerazvrstanih prometnica u zimskim uvjetima u Općini Usora, Ugovor i Rješenje o imenovanju nadzornog tijela dostavljeni su Policijskoj stanici Usora, za postupanje u okviru njihove nadležnosti.

 

Pozivaju se građani da izvrše sasijecanje grane drveća koja se svojom krošnjom nadvisuju nad profilom prometnice, te da prilikom čišćenja snijega ispred svojih ulaza isti ne odbacuju na prometnicu. Nadzor nad poštivanjem ovih i drugih obveza građana i poslovnih subjekata vrši komunalno-cestovni inspektor općine Usora.

 

Svim sudionicima u prometu u zimskim uvjetima želimo sreću i pozivamo ih na oprez, te da na svojim vozilima osiguraju propisanu zimsku opremu.