Javni oglas za prijem u radni odnos radnika/ice na određeno vrijeme


Raspisuje se javni oglas za upražnjeno radno mjesto u J.P.U. ''Ivančica'' Usora, na određeno vrijeme, u trajanju 12 mjeseci i to za:

Odgajatelj – 1 izvršitelj.

Javni natječaj će se objaviti u sredstvima javnog informiranja: web stranica Općine Usora, web stranica J.P.U. ''Ivančica'' i dnevnom listu ''Dnevni list“.

 Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 Prijave sa traženim dokumentima dostaviti poštom, preporučeno na adresu:

Javna predškolska ustanova '' Ivančica '' Usora

Žabljak bb, 74230 Usora, BiH

S naznakom:

'' NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Preuzmite:
1. javni-oglas-ivancica-usora-11-21