Na temelju članka 92. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj 5/17) i Odluke o javnim raspravama u općini Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj: 2/06), Općinski načelnik upućuje:


Općinsko vijeće općine Usora je na svojoj IX. (devetoj) redovitoj sjednici održanoj dana 21.10.2021. godine usvojilo Nacrt Odluke o javnoj rasvjeti, te o tome donijelo Zaključak broj 01-02-132/21 od 3.11.2021. godine kojim je otvorilo javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

                                            

Zaključkom je utvrđeno da će Nacrt biti objavljen na web stranici Općine Usora, dostavit će se mjesnim zajednicama, postavit će se na oglasnu ploču Općine, i bit će dostupan svim zainteresiranim osobama na uvid u Službi za gospodarstvo i financije.

Organizatori javne rasprave su Općinski načelnik i nadležna općinska Služba. Nakon provedene javne rasprave, Općinski načelnik i nadležna općinska služba utvrdit će Prijedlog Odluke o javnoj rasvjeti, uzimajući u obzir primjedbe dane u raspravi na sjednici Općinskog vijeća, kao prilog javnoj raspravi o Nacrtu i o istim se izjasniti prilikom utvrđivanja Prijedloga Odluke o javnoj rasvjeti, koji će s izvješćem o provedenoj javnoj raspravi dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Pozivaju se mjesne zajednice, i svi drugi zainteresirani građani, pravne osobe, predstavnici javnih poduzeća i javnih ustanova Općine Usora, predstavnici nevladinih organizacija i političkih stranaka da svojim aktivnim sudjelovanjem pridonesu što boljem i kvalitetnijem odvijanju javne rasprave.

Uvažavajući složenu epidemiološku situaciju pozivamo Vas da izvršite uvid u tekst Nacrta Odluke o javnoj rasvjeti, te prijedloge i sugestije dostavite u pisanoj formi na e-mail adresu: info@usora.com  ili na protokol Općine Usora, s naznakom „Za Javnu raspravu o Nacrtu Odluke o javnoj rasvjeti“, zaključno s  11. 12. 2021. godine.

 

Uvid u Nacrt Odluke o javnoj rasvjeti zainteresirani mogu izvršiti u Službi za gospodarstvo i financije i na web stranicama općine Usora www.usora.com, na oglasnoj ploči Općine, s napomenom da je mjesnim zajednicama Nacrt Odluke o javnoj rasvjeti dostavljen uz materijale za IX. (devetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća Usora.


Preuzmite:
1. javni-poziv-javna-rasprava-o-nacrtu-odluke-o-javnoj-rasvjeti
2. odluka-o-javnoj-rasvjeti-2021-0610201