Nakon provedenog postupka javne nabave putem izravnog sporazuma za nabavu radova za projekat „Izvođenje radova na uređenju vodotoka i izvorišta - Sanacija mosta poslije poplave u MZ Makljenovac“ zaključen je ugovor sa izabranim izvođačem radova „ĆOSIĆ-PROMEX„ doo Žabljak.   Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.946,53 KM sa uključenim PDV-om. 

Ugovor su ispred ugovornih strana potpisali Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. i po ovlaštenju direktora „ĆOSIĆ-PROMEX„ doo, Igor Dadić, dipl. ing. građ. 

Rok za dovršetak radova je 15 dana od dana uvođenja u posao. Usluge stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova pružati će „Ingart“ doo Žabljak.