Deveta (IX) redovita sjednica Općinskog vijeća Usora, održati će se  dana 21.10.2021. godine (četvrtak), sa početkom u 16:10 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora, sa slijedećim dnevnim redom:


 1. Usvajanje Zapisnika sa VIII (osme) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;
 2. Vijećnička pitanja;
 3. Obraćanje načelnika;
 4. Nacrt Proračuna Općine Usora za 2022. godinu;
 5. Nacrt Odluke o izvršenju proračuna Općine Usora za 2022. godinu;
 6. Nacrt Odluke o javnoj rasvjeti;
 7. Prijedlog Odluke o adresnom sustavu Općine Usora i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima;
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kupnju parcele k.č. broj:266, KO Tešanjka, posjed Sandra Jozić, Annemarie Jozić i Katrie Jozić;
 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kupnju parcele k.č. broj:1173/2, KO Ularice, posjed Ivan Čalić;
 10. Informacija o stanju kulture, sporta, mladih i nevladinog sektora za 2020. godinu;
 11. Informacija o stanju osnovnog i srednjeg obrazovanja, uspjehu učenika, broju upisanih učenika i postignutim rezultatima u osnovnoj i srednjoj školi;
 12. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Usora 2014.-2034. godina (skraćni postupak);
 13. Zahtjev za postupanje u predmetu po Ugovoru o kupoprodaji nekretnine između Općine Usora i Dražena Jeleč;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dobravanju jednokratne novčane pomoći Pinji Bajramović iz Žabljaka.


PREDSJEDATELJ OV-a

Anto Matić, dipl.pravnik