Osma (VIII) redovita sjednica Općinskog vijeća Usora, održati će se dana 16.9.2021. godine (četvrtak), sa početkom u 16:10 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora sa slijedećim dnevnim redom: 

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa VII (sedme) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;
  2. Vijećnička pitanja;
  3. Obraćanje načelnika;
  4. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika koji pohađaju srednju školu;
  5. Prijedlog Odluke o ustupanju stalnih sredstava JP Radio Usora d.o.o. Usora bez naknade;
  6. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za razdoblje od 1.1. 2021. do 30.6.2021. godine;
  7. Izvješće o realizaciji ulaganja u poljoprivredu u 2020. godini;
  8. Informacija sa prijedlogom Zaključka;
  9. Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 1.6.2021. do 1.9.2021. godine;
  10. Informacija o Dokumentu okvirnog Proračuna Općine Usora za razdoblje 2022.-2024.

Predsjedatelj OV-a

Anto Matić