VII (sedma) redovita sjednica Općinskog vijeća Usora, će se održati dana 15.7.2021. godine (četvrtak), sa početkom u 16:10 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora, sa slijedećim dnevnim redom:


1.      Usvajanje Zapisnika sa VI (šeste) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.      Vijećnička pitanja;

3.      Obraćanje načelnika;

4.      Prijedlog Odluke o sufinaciranju rješavanja prvog stambenog pitanja za mlade obitelji na području Općine Usora za 2021. godinu;

5.      Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini;

6.      Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta iz oblasti društvene infrastrukture: „Igralište za djecu i vanjski fitnes“ lokalitet Žabljak Općina Usora;

7.      Prijedlog Odluke o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2021. godinu;

8.      Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Općinskog izbornog povjerenstva;

9.      Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva;

10.   Prijedlog Rješenja o imenovanju Zajedničkog pravobranitelja Općina Usora i Doboj Jug;

11.   Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Pravilnika o formiranju cijena usluga Javne predškolske ustanove „Ivančica“ Usora;

12.   Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Pravilnika o koeficijentima i platnim razredima Javne predškolske ustanove „Ivančica“ Usora:

13.   Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dobravanju jednokratne novčane pomoći Mati Marić iz Bejića za potrebe obnove gospodsrskog objekta oštećenog u požaru; 

14.   Izvješće o radu mjesnih zajednica za 2020. godinu;

15.   Izvješće o stanju gospodarstva u Općini Usora za 2020. godinu;

16.   Zahtjev Meštro Company d.o.o. za oslobađanje od plaćanja općinskih obveza.