Usora, 29.6.2021. godine - Nakon provedenog postupka javne nabave i odabira izvođača radova, Načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ., potpisao je sa najpovoljnijim ponuditeljem, poduzećem „SATING-MEDIA'' doo Kupres, ugovor o izvođenju radova na projektu: „Nabava i ugradnja opreme za emitiranje digitalnog signala za JP Radio Usora“, Općina Usora“. Ugovor je ispred izvođača radova SATING-MEDIA'' doo Kupres  potpisala direktorica Jadranka Galić.

Projekat podrazumijeva radove na rekonstrukciji i  zamjeni dotrajale analogne opreme u prostorijama Radija u Sivši kao i zamjenu emisione opreme na lokaciji odašiljača na Trebačkom brdu. Izvođenje predmetnih radova je nužnost iz razloga obveze prelaska na digitalne načine emitiranja programa  u cilju ishodovanja dozvole za emitiranje programa od strane RAK-a, bez čega bi emitiranje programa bilo onemogućeno.

Rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao a vrijednost potpisanog ugovora iznosi 76.722,75 KM sa uračunatim PDV-om. Sredstva su osim Proračunom općine Usora osigurana i grant sredstvima Vlade Republike Hrvatske u iznosu  200.000,00 kn. 

Koordinator radova ispred općine Usora je Ravnatelj JP Radio Usora Danijel Artmagić.