Usora, 4.6.2021. godine – Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ., izvršio je danas obilazak lokacije izvođenja radova na projektu: „Dovršetak rekonstrukcije i asfaltiranja makadamskog puta na lokalitetu Bratići, Srednja Omanjska“. Pored Načelnika obilasku su prisustvovali i predstavnik izvođača Dragan Jeleč kao i predstavnik nadzora Mario Čolić, dipl. ing. građ. (Ingart doo).

Radovi koje izvodi Grupa ponuditelja „DIV JELEČ -DOBOJPUTEVI“ obuhvataju rekonstrukciju i asfaltiranje makadamske prometnice u duljini 290 metara.  Vrijednost ugovorenih radova je 39.491,02 KM sa uračunatim PDV-om.

Sredstva su osim Proračunom općine Usora osigurana i grant sredstvima Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojske županije putem Programa utroška sredstava od koncesija za 2020. godinu. sa iznosom granta 29.500,00 KM.

Radovi na rekonstrukciji ukupnih 290 metara prometnice su ugovoreni temeljem Okvirnog sporazuma o izvođenju radova na održavanju cestovne infrastrukture na području općine Usora, kojeg je općina Usora zaključila sa Grupom Ponuditelja: ''DIV Jeleč''  d.o.o. Makljenovac i ''DOBOJPUTEVI'' d.d. Doboj Jug, za razdoblje od 4 godine (2019. – 2023.).

Po okončanju ovih radova izvođač najavljuje skori početak radova na realizaciji rekonstrukcije makadamske prometnice u naseljenom mjestu Bejići, koji su također ugovoreni putem ovog Okvirnog sporazuma.