Usora, 25.5.2021. godine - Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave i odabira izvođača radova, Načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ., potpisao je sa najpovoljnijim ponuditeljem, poduzećem  „DOBOJPUTEVI'' d.d. Doboj Jug, Ugovor o izvođenju radova na projektu: „Rekonstrukcija, sanacija i asfaltiranje postojeće lokalne prometnice u MZ Omanjska, faza I.“. Ugovor je ispred izabranog ponuditelja potpisala direktorica društva Saća Prnjavorac, dipl. iur. 

Projekat podrazumijeva radove na rekonstrukciji i asfaltiranju postojeće prometnice u duljini cca. 1.300 metara i to na potezu od mosta preko riječice Lužanjke prema središtu naseljenog mjesta Omanjska. Rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 205.409,28 KM sa uračunatim PDV-om. Sredstva su osim Proračunom općine Usora (visina učešća 20%) osigurana i grant sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine čije učešće iznosi 80% vrijednosti ugovorenih radova.

Koordinator ispred općine Usora na realizaciji ovog Ugovora je Ivica Labudović, stručni suradnik za upravljanje razvojem i planiranje a radovi će prema dogovoru ugovornih strana otpočeti u što kraćem roku.