Dana 27.4.2021. u kabinetu Općinskog načelnika zaključen je Ugovor o izvođenju radova na održavanju cestovne infrastrukture na području općine Usora "Rekonstrukcija i asfaltiranje postojećeg makadamskog puta u povratničkom naselju Bejići".

Vrijednost ugovorenih radova je 65.700,05 KM a financirati će se zajedničkim učešćem općine Usora i Mjesne zajednice Bejići o čemu je pretodno zaključen Sporazum. Sukladno postojećem Sporazumu općina Usora i Mjesna zajednica Bejići obvezali su se na sufinanciranje projekta u ukupnom iznosu 65.700,05 KM na način da će općina Usora osigurati 45.700,05 KM a Mjesna zajednica Bejići 20.000,00 KM.

Sredstva za realizaciju ovog projekta su osim Proračunom općine Usora osigurana i putem Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica kao (20.000 KM) i putem županijskog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice (26.000 KM) temeljem prethodno urađenih aplikacija od strane Mjesne zajednice i općine Usora, 

Radovi na rekonstrukciji ukupnih 732 metara prometnice su ugovoreni temeljem postojećeg Okvirnog sporazuma o izvođenju radova na održavanju cestovne infrastrukture na području općine Usora, kojeg je općina Usora zaključila sa Grupom Ponuditelja: ''DIV Jeleč''  d.o.o. Makljenovac i ''DOBOJPUTEVI'' d.d. Doboj Jug, za razdoblje od 4 godine (2019. – 2023.). Ugovor su ispred ugovornih strana potpisali  Općinski načelnik Zvonimir Anđelić te ovlašteni predstavnik Grupe ponuditelja Dragan Jeleč.