Na temelju članaka 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:8/17), Predsjedatelj Općinskog vijeća Anto Matić saziva V (petu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća Usora, koja će se održati dana 29.4.2021. godine (četvrtak), sa početkom u 16:10 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora, sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje Zapisnika sa IV (četvrte) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;
 2. Vijećnička pitanja;
 3. Obraćanje načelnika;
 4. Izvješće o izvršavanju Proračuna Općine Usora za razdoblje 01.01.2021. do 31.03.2021. godine;
 5. Nacrt Odluke o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2021. godinu;
 6. Nacrt Odluke o usvajanju Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini;
 7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Integrirane strategije razvoja Općine Usora za razdoblje 2022.-2027. godine;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa učenika u I razred MSŠ Stjepana Radića u školskoj 2021.-2022. godina;
 9. Izvješće o kapitalnim ulaganjima i projektima za 2020. godinu;
 10. Izvješće o stanju u oblasti braniteljsko invalidske zaštite na području Općine Usora za 2020. godinu;
 11. Izvješće o rad i poslovanju JKP „Usora“ d.o.o. Sivša za razdoblje 1.1.2020. godine do 31.12.2020. godine;
 12. Informacija o zimskom održavanju lokalnih i nekategoriziranih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Usora za sezonu 2020./2021. godinu.