Ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć, privremenu pomoć ili drugu novčanu pomoć
Novčana pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera
Ostvarivanje prava na poticaj za obitelji sa troje ili više djece
Ostvarivanje prava na socijalnu pomoć Općine Usora