Na temelju članaka 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:8/17), Predsjedatelj Općinskog vijeća Anto Matić saziva IV (četvrtu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća Usora, koja će se održati dana 8.4.2021. godine (četvrtak), sa početkom u 16:10 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora, sa slijedećim dnevnim redom:

 1.  Usvajanje Zapisnika sa III (treće) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.    Vijećnička pitanja;

3.    Obraćanje načelnika;

4.   Nacrt Odluke o sufinanciranju rješavanja prvog stambenog pitanja za mlade obitelji na području Općine Usora za 2021. godinu;

5.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu strateškog projekta iz oblasti društvene infrastrukture, Projekat:Usorski kulturni centar, lokalitet Sivša, Općina Usora;

6.      Prijedlog Odluke o redovitom zimskom održavanju javnih cesta;

7.  Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog (1) predsjednika i člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora;

8.    a)  Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za razdoblje od 1.1. do 31.12.2020. godine;

 b) Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna (završnog računa) Općine Usora za 2020. godinu i pokrića ostvarenog deficita (viška rashoda);

9.   Izvješće o radu i poslovanju  JU „Opća knjižnica Usora“ za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020. godine;

10.  Izvješće o radu i poslovanju  J.P.U. „Ivančica“ Usora za za period od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine;

11.  Izvješće o radu i poslovanju  JP „Radio Usora“ d.o.o. za razdoblje 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine;

12. Izvješće o vodoopskrbnom sustavu i kanalizaciji na području Općine Usora za 2020. godinu;

13.  Izvješće o stanju u oblasti zapošljavanja u 2020. godini.