Povodom obilježavanja 15. svibnja - Dana Općine Usora dodjeljuju se javna priznanja Općine Usora zaslužnim osobama. Sukladno Odluci o javnim priznanjima Općine Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj:3/12) pored ostalih priznanja, dodjeljuje se i javno priznanje Počasni građanin Općine Usora.

Sukladno naprijed navedenom obavještavamo ovlaštene predlagače da je u tijeku postupak predlaganja kandidata za javno priznanje Počasni građanin Općine Usora.

Počasnim građaninom Općine Usora može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicija usorskog kraja, položaja i ugleda Općine Usora, njenih odnosa s drugim općinama i gradovima u zemlji i inozemstvu te za razvoj općine Usora ili pojedinih njenih djelatnosti, državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela posebno zaslužan za promociju Općine Usora.

Počasnim građaninom Općine može biti proglašena fizička osoba, državljanin Bosne i Hercegovine ili strani državljanin koji je svojim radom i djelovanjem značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Općine.

Počasnim građaninom Općine ne može biti proglašena osoba koja ima prebivalište na području Općine Usora.

Člankom 18. stavak 1. Odluke o javnim priznanjima Općine Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj:3/12) prijedloge za dodjelu javnog priznanja Počasni građanin Općine Usora mogu podnijeti: radna tijela Općinskog vijeća, vijećnici Općinskog vijeća, Općinski načelnik, domaće pravne osobe i udruženja građana.

Prijedlog za Počasnog građanina Općine Usora treba da sadrži:

  • podatke o podnositelju prijedloga,
  • obrazloženje radi kojeg treba određenu osobu proglasiti počasnim građaninom Općine Usora,
  • podatke o fizičkoj osobi koja se predlaže,
  • podatke da li se radi o državljaninu Bosne i Hercegovine ili stranom državljaninu,
  • kao i podatke iz kojih je vidljivo kojim je radom i djelovanjem predloženi kandidat značajno pridonio napretku i promicanju ugleda općine Usora.

Prijedlozi za dodjelu ovog javnog Javnih priznanja općine Usora upućuju se Povjerenstvu za odlikovanja i općinska priznanja u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove obavijesti. Na zahtjev Povjerenstva predlagatelj je dužan dostaviti naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

Prijedlozi koji budu podneseni izvan roka za podnošenje ili budu nepotpuni u pogledu sadržaja, neće se razmatrati.

 

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

Općina Usora – Povjerenstvo za odlikovanja i općinska priznanja – ne otvaraj-  Sivša bb, 74230 Usora