Usora, 8.3.2021. godine - Općinski načelnik Zvonimir Anđelić i direktor JKP "Usora" d.o.o. Sivša Slaven Prakljačić potpisali su okvirni Ugovor za realizaciju Programa obavljanja komunalnih usluga u oblasti komunalne higijene za 2021. godinu.

 

Program obavljanja komunalnih usluga obuhvaća sve aspekte komunalne higijene, tako da je na temelju istoga usuglašen i prihvaćen Cjenik usluga koji je ponudilo JKP "Usora" d.o.o. Sivša i potpisan, sukladno članku 10. stavak 1. točka d) Zakona o javnim nabavama okvirni Ugovor, čija je ukupna vrijednost 50.507,73  KM, a isti će se izvršavati prema potrebama i financijskim mogućnostima Naručitelja.

 

Općina Usora, temeljem ukazane potrebe za usluge obuhvaćene Programom kao naručitelj za sve naredne faze poslova daje izvršitelju/JKP-u nalog/narudžbenicu za izvršenje određenih poslova po prihvaćenom cjeniku, bez potrebe stalnog provođenja postupaka javnih nabava, što ugovornim stranama pruža sigurnost i predvidivost za uspješno i blagovremeno održavanje komunalne higijene u 2021. godini.

 

Prema gore navedenom Programu i prihvaćenom Cjeniku usluga i radova najveća stavka odnosi se na košnju bankina na cestovnim pravcima, obostrano, u ukupnoj duljini od 71.43 km.

Nadzor nad izvršavanjem ugovorenih usluga provodit će općinski komunalni inspektor Goran Tadić, mag. ing. aedif.