Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje članova školskih odbora osnovne  i  srednje škole na području Općine Usora i to: 

  • Školski odbor Osnovne škole „Ivan fra Frano Jukić“ Sivša
  • Školski odbor Mješovite srednje škole Stjepana Radića, Žabljak 

Za školske odbore iz prethodnog članka bira se:

  • dva (2) člana, predstavnika osnivača
  • jedan (1) član, predstavnik lokalne zajednice 

Školski odbori se imenuju na razdoblje od  četiri (4) godine, a rad u školskim odborima je dragovoljan i besplatan. 

Javni natječaj će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, „Večernjem listu“, radio postaji Usora, na oglasnoj ploči Općine Usora i službenoj web stranici Općine Usora.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednje objave.Preuzmite:
1. javni-natjecaj-za-skolske-odbore