Nadzorni odbor JKP „Usora“ d.o.o. Sivša raspisuje Natječaj za izbor i imenovanje  ravnatelja JKP „Usora“ d.o.o. Sivša –  1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme, mandatno razdoblje 4 (četiri) godine.


Javni natječaj će se objaviti u sredstvima javnog informiranja: Javnog poduzeća „Radio Usora“ d.o.o. Usora, web stranici općine Usora, Oglasnoj ploči općine, Službenim novinama Federacije BiH i „Dnevnom listu“.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.


Prijave sa traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno na adresu:

NADZORNI ODBOR JKP „Usora“ d.o.o. Sivša,

(Protokol općine Usora),

ulica Sivša bb,

74230 Usora,

sa naznakom:

«PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA RAVNATELJA JKP „USORA“ d.o.o. SIVŠA – NE OTVARAJ».

 

Natječajno povjerenstvo će uz poštivanje načela utvrđenih Zakonom utvrditi rang listu kandidata i proslijediti Nadzornom odboru Društva radi potvrđivanja konačne liste kandidata, odnosno donošenja odluke o izboru i imenovanju ravnatelja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od tri (3) dana od zatvaranja natječaja neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja. 

Preuzmite:
1. natjecaj-za-izbor-ravnatelja