Na temelju članaka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Usora o održavanju konstituirajuće sjednice («Službeni glasnik Općine Usora» broj:8/17), Predsjedatelj Općinskog vijeća Anto Matić, dipl. pravnik saziva: 

II. (drugu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća Usora, koja će se održati dana 21.1.2021. godine (četvrtak), sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora.  

D N E V N I  R E D 

1.  Usvajanje Zapisnika sa I (prve) konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.  Vijećnička pitanja;

3.  Obraćanje načelnika;

4.    Prijedlog Proračuna Općine Usora za 2021. godinu;

5.    Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2021. godinu;

6.    Prijedlog Odluke o formiranju Kolegija Općinskog vijeća Usora saziva 2020- 2024. godine;

7.    Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Usora za 2021. godinu;

8.    Prijedlog Odluke o organizaciji općinskog organa uprave Općine Usora;

9.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na tržni red tržnice na malo u Žabljaku;

10.  Prijedlog Programa financiranja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu;

11.  Izvješće o radu Zajedničkog pravobraniteljstva Općina Usora i Doboj Jug za razdoblje 1.1.2020. godine do 31.12.2020. godine;

12.  Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za razdoblje 1.1. do 30.9.2020. godine;

13.  Informacija o stanju zdravlja na području Općine Usora u 2019. godini;