Dana 10.7.2020. godine Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. izvršio je skupa sa pomoćnikom za gospodarstvo i financije Antom Bonić i koordinatoom projekta Ivicom Labudović, obilazak lokacije upravo okončanih radova na projektu 'Rekonstrukcija prometnice u poduzetničkoj zoni Srednja Omanjska, Faza II. općina Usora'.

Kao što je već ranije bilo izvješćeno, dana 5.6.2020. godine izvođač radova ''RIAL-ŠPED'' d.o.o. Doboj Istok, pristupio je realizaciji ugovorenih radova na predmetnom projektu. Projekat je podrazumijevao nastavak radova na rekonstrukciji prometnice na lokaciji „Lugovi“, i to preostalog dijela dionice od mosta riječice Lužanjke do ulaza u Tokiće. Rok za izvođenje radova je bio 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao, a pružatelj usluga nadzora nad radovima u ovom projektu je firma „IngART“ d.o.o. Žabljak Usora.

Okončanjem ove faze projekta izvršeni su radovi na asfaltiranju 380 metara dužnih prometnice širine 6 metara, kao i izgradnja  905 metara pješačkog nogostupa. Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 198.884,56 KM sa uračunatim PDV-om.

Sredstva su osim Proračunom općine Usora osigurana i grant sredstvima Ministarstva gospodarstva ZDŽ koje odobrilo financijska sredstava u iznosu 150.000,00 KM. Sredstva su odobrena kroz kroz poticajnu mjeru „Program II - Izgradnja komunalne infrastrukture unutar poslovne zone“, objavljene u sklopu javnog poziva Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskoe županije i namijenjena su subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojske županije.