Temeljem zaključenog ugovora o izvođenju radova na projektu „Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje prometnice u poduzetničkoj zoni Žabljak“, izabrani ponuditelj „Dobojputevi'' d.d. Doboj Jug, pristupio je dana 6.7.2020 godine realizaciji ugovorenih radova. 

Projekat podrazumijeva radove na rekonstrukciji i asfaltiranju makadamske prometnice u poduzetničkoj zoni Žabljak na potezu između poduzeća „Preiss“ Usora i „Imaco“ Usora, u duljini 621 m. 

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 289.374,93 KM sa uračunatim PDV-om, a sredstva su osim Proračunom općine Usora osigurana i grant sredstvima Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta putem poticajne mjere „Grant shema za Unaprijeđenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH“, i to u iznosu od 210.000,00 KM.