Usora, 15.6.2020. godine - Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave i odabira izvođača radova, Načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ., potpisao je sa najpovoljnijim ponuditeljem, poduzećem  „Dobojputevi'' d.d. Doboj Jug, Ugovor o izvođenju radova na projektu: „Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje prometnice u poduzetničkoj zoni Žabljak“. Projekat podrazumijeva radove na rekonstrukciji i asfaltiranju makadamske prometnice na potezu između poduzeća „Preiss“ Usora i „Imaco“ Usora u poduzetničkoj zoni Žabljak. Rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao, a pružatelj usluga nadzora nad radovima u ovom projektu je firma „IngART“ d.o.o. Žabljak Usora.

 

Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 289.374,93 KM sa uračunatim PDV-om. Sredstva su osim Proračunom općine Usora osigurana i grant sredstvima Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta putem poticajne mjere „Grant shema za Unaprijeđenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH“, i to u iznosu od 210.000,00 KM.

 

Ugovor je ispred izvođača radova ''Dobojputevi“ d.d. Doboj Jug potpisala direktorica Saća Prnjavorac, diipl. iur, a ispred nadzora Mario Čolić, dipl. ing. građ. direktor „IngART“ d.o.o. Žabljak Usora.