Temeljem članaka 34., 45., 46. i 53 Zakona o izvršavanju Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2020 godinu. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 24/19), kao i članka 6. Programa utroška sredstava sa Tekućeg Transfera za sport, Broj: 02-11-1817/20, od 30. 01. 2020. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje:


JAVNI POZIV 

Za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu. 


Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Proračuna Zeničkodobojskog kantona za 2020. godinu sa pozicije „Transfer za sport“ a sukladno člancima 34., 45., 46. i 53 Zakona o izvršavanju Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 24/19), kao i članku 6. Programa utroška sredstava sa Tekućeg Transfera za sport, Broj: 02-11-1817/20, od 30. 01. 2020

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za dostavljanje prijava je 18.03.2020. godine.

Detalje o pravu učešća, uvjetima i potrebnim dokumentima potražite u punom tekst javnog poziva na poveznici ispod. 

Preuzmite:
1. javni-poziv-sport-2020