JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2020. i 2021 godine”

 

 

Predmet javnog poziva

 

Predmet ovog Javnog poziva jeste podnošenje prijava/zahtjeva,aplikacija/projekata radi pružanja pomoći u realizaciji projekata izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka u Bosni i Hercegovini, za sljedeće programe:

 

1.      putne infrastrukture; (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije, itd.)

2.      komunalne infrastrukture; (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže, itd.)

3.      objekata vjerskog i sakralnog karaktera; (vjerski objekti, memorijalni kompleksi i spomen obilježja, mrtvačnice-gasulhane, groblja-mezarja, prateći objekti, itd.)

4.      objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera; (predškolski objekti, školski objekti, dječija igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta, itd.)

5.      ostali objekti od značaja za širu društvenu zajednicu; (domovi kulture, društveni domovi, biblioteke, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, povećanje energetske efikasnosti objekata, fasade objekata, zamjena otvora i krovova, sistemi grijanja i hlađenja, itd.)

6.      zajednički međuentitetski i međuopćinski projekti i zajednički projekti sa vladinim i nevladinim organizacijama (podrška obnove i izgradnje putne infrastrukture u dijelovima između entiteta,  pomoći u obnovi i opremanju objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te ostalih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i podrška organiziranja raznih sportskih,  ulturnih i drugih manifestacija).

 

Opći ciljevi Javnog poziva

 

Opći cilj ovog Javnog poziva je podrška realizaciji prioriteta i inicijativa na lokalnom nivou koji imaju za cilj da doprinesu održivom povratku i razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja lokalne infrastrukture, kvaliteta života, te proizvodnoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja radi uravnoteženog razvoja svih krajeva Bosne i Hercegovine.

 

Pravo učešća

 

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti:

Organi vlasti, jedinice lokalne samouprave (Općina/Grad), mjesne zajednice, institucije i vjerske zajednice, te udruženja/organizacije/asocijacije čije su programske aktivnosti usmjerene na proces povratka i njegovu održivost.


Javni oglas ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Preuzmite:
1. javni-poziv-infra-bih-2020-2021