Nakon provedene procedure javne nabave putem postupka izravnog sporazuma, zaključen je ugovor sa Izvođačem radova „Ascom“ d.o.o. Tešanj u vrijednosti 3.860,00 KM bez PDv-a. Predmet nabave obuhvata redizajn i izradu službene web stranice općine Usora sa portalom poduzetničkih zona općine Usora kao sastavnim dijelom ove stranice.

Usora, 11 . srpnja 2019 - U uredu Općinskog načelnika zaključen je ugovor o „Nabavi usluga oblikovanja i održavanja www portala/stranice sa portalom poduzetničkih zona “. Nakon provedene procedure javne nabave putem postupka izravnog sporazuma, zaključen je ugovor sa Izvođačem radova „Ascom“ d.o.o. Tešanj u vrijednosti 3.860,00 KM bez PDv-a. Predmet nabave obuhvata redizajn i izradu službene web stranice općine Usora sa portalom poduzetničkih zona općine Usora kao sastavnim dijelom ove stranice. Održavanje web stranice u trajanju od 4 godine od dana zaključenja ugovora je također predmet ove nabave.

Ugovor su potpisali, u ime općine Usora Općinski načelnik Zvonimir Anđelić. dipl. ing. građ., i u ime izvođača ovlaštena osoba Damir Sivić. Zaključenju Ugovora su još prisustvovali i Pomoćnik općinskog načelnika Anto Bonić te Stručni suradnik za upravljanje razvojem i planiranje Ivica Labudović.

Cilj predmetne nabave je redizajn postojeće službene stranice općine Usora kao i izrada portala za promociju poduzetničkih zona općine Usora. Postojeća web stranica je zastarjela i nije u skladu sa trenutnim tehnološkim dostignućima kao i potrebama i zahjevima građana ali  i ostalih korisnika. Između ostaloga planirano je izvršiti i prilagodbu prikaza sadržaja stranice na mobilnim uređajima, a pored navedenoga, biti će ostvarene i značajne uštede u odnosu na dosadašnji način ugovaranja usluga, održavanje stranice, web domene i sl.

Sredstva za provedbu aktivnosti su osim Proračunom općine Usora za 2019. godinu osigurana i grant sredstvima Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta putem Grant sheme "Unapređenje poduzetničkih zona u FBiH".

Rok za izvođenje radova je 21 radni dan od uvođenja izvođača u posao.

Koordinator na realizaciji projekta ispred Općine Usora je Ivica Labudović.