Ovdje možete na jednom mjestu dobiti sve potrebne informacije o poduzetničkim zonama općine Usora kao i o mogućnostima ulaganja u iste.

Izrada sekcije Poduzetničke zone je jedan od koraka u smjeru stvaranja pozitivnog investicijskog ozračja sa ciljem da se potencijalni investitori upoznaju sa mogućnostima i resursima koji im stoje na raspolaganju u općini Usora. Želja općine Usora je da bude prepoznata kao atraktivna i poželjna investicijska destinacija, koja nastoji razviti poticajno okruženje za poduzetništvo i investicije kroz visoku i kvalitetnu razinu usluga koje nudi potencijalnim inestitorima.  

Svrha uspostave i opremanja poduzetničkih zona je poticanje razvoja poduzetništva, kako bi se poduzetnicima omogućio povoljniji i jeftiniji način gradnje poslovnog prostora, odnosno doprinos stvaranju poduzetničkog okruženja, na način da općina Usora u okviru svojih nadležnosti poticajnim mjerama stvara preduvjete za ulaganje i razvoj. Prilikom izrade Prostornog plana općine Usora posebna je pozornost posvećena upravo potrebama gospodarstvenika i investitora te je postavljena jasna vizija gospodarskog razvitka općine Usora kroz uspostavu i opremanje poduzetničkih zona.

Općinski upravni organi stoje na raspolaganju svima u vidu pružanja stručne pomoći pri rješavanju administrativnih zapreka i imovinsko-pravnih odnosa te svih drugih barijera koje otežavanju poslovanje gospodarstvenika danas. Svojim trudom i zalaganjem nastojimo biti pozitivan primjer sredine ukojoj se pravovremeno rješavaju problemi s kojima se investitori susreću u Bosni i Hercegovini.