0-02-05-a95711b6a3547591f05425f170b7be60546527c396444532f15676e9c5d36f87 fullJelah, 31.01.2018. - U notarskom uredu Elvire Medarić, Notarke u Jelahu potpisana su dva ugovora između Općine Usora i firme Ferreto Group Central Europe d.o.o. Usora. Ugovore su potpisali Općinski načelnik Zvonimir Anđelić i generalni direktor Ferretto Group Central Europe d.o.o. Usora Džemal Klepić. Potpisivanju ugovora prethodili su pregovori između Općine Usora i ovoga značajnog investitora, a koji su vezani za odredbu u osnovnom Ugovoru o prometu nepokretnosti (prodaji zemljišta), broj OPU-IP 268/16 od 16.03.2016. godine u 'Lugovima', prema kojemu je Općina Usora preuzela značajnu financijsku obvezu.

Pregovori koji su vođeni imali su za cilj da se Općina Usora oslobodi značajne financijske obveze kroz rješavanje novog zahtjeva investitira da im se proda dodatno zemljište, nužno za zaokruživanje parcele i potrebu izgradnje tvorničkih kapaciteta.

Shodno rezultatima tih pregovora Općinsko vijeće Općine Usora na svojoj XII. redovitoj sjednici održanoj 15.12.2017. godine usvojilo je Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom, uz uvjet da se prvo zaključi Aneks na osnovni ugovor kojim bi se Općina Usora oslobodila bilo kakvih financijskih obveza.

Tako je potpisnim Aneksom 3 na Ugovor o prometu nepokretnosti, člankom 1. ugovoreno:

"Na strani 5. u članku 5. Ugovora o prometu nepokretnosti broj OPU-IP 268/16 koji je zaključen dana 16.03.2016. godine briše se:
- Općina Usora se obvezuje izgraditi, na zemljištu koje je predmet ovoga Ugovora, postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda koje će biti u skladu s tehničkim zahtjevima potrebnim za industrijska postrojenja;
- Kupac se obvezuje na učestvovanje u prethodno navedenoj investiciji do iznosa od 20.000 €."

Nakon potpisivanja navedenog Aneksa 3, potpisan je Ugovor o kupovini nekretnine, broj OPU-IP 85/2018, na temelju gore navedene Odluke Općinskog vijeća Usora, kojom Općina Usora kao prodavatelj prodaje Ferreto Group Central Europe d.o.o., kao kupcu parcelu k.č. broj 4172/8 u K.O. Omanjska, zv. Lugovi, oranica/njiva 2. klase, površine 1.704 m2 i parcelu k.č. 4394/3 zv. Starača, ostalo neplodno zemljište, površine 552 m2, za ugovoreni iznos od 3.960 KM.

I ovim Ugovorom, člankom 2. Kupac se obvezuje da u potpunosti oslobodi Općinu Usora obveze da za potrebe Ferretto Group Central Europe d.o.o. Usora izgradi na zemljištu koje je predmet ovoga Ugovora, postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda koje će biti u skladu s tehničkim zahtjevima potrebnim za industrijska postrojenja. U suprotnom ova Odluka/ugovor nema pravnu snagu.

Pravnim radnjama na gore opisani način Općina Usora oslobodila je se značajne financijske obveze preuzete bez pouzdanih procjena o visini istih. Dodatno zemljište ukupne površine 2.256 m2, koje je investitoru prodano neposrednom pogodbom radi ispravljanja međnih linija i oblikovanja ukupne parcele od 100 dunuma, ustupljeno je također pod povoljnim uvjetima, zbog općeg interesa - izgradnje velike tvornice i značajnog novog zapošljavanja, čije će se 98% proizvodnje izvoziti u gotovo cijeli svijet i koja će generirati mnoge pozitivne financijske i razvojne rezultate, kako za Općinu Usora, tako i širu zajednicu.

Do sada su izgrađene proizvodne hale u površini 16.900 m2, za koje je izdana uporabna dozvola, gdje je u tijeku montaža proizvodnih 'linija' koje će se postupno puštati u proizvodnju, tako da se do kraja ove godine očekuje zapošljavanje novih 100 radnika.

U tijeku je i priprema za nastavak izgradnje još jedne proizvodne hale površine 4000 m2, za koju su izgrađeni temelji, tako da će sa već izgrađenim dijelom proizvodnog kompleksa činiti jednu građevinsko-tehnološku cjelinu ukupne površine 20.900 m2.

U drugoj fazi planira se izgradnja još jedne proizvodne hale površine 25.000 m2, poslovnog objekta, hotela i rekreativnih sadržaja.