ambasada-japana-u-bihVlada Japana je prvi put 1989. godine pokrenula program pomoći pod nazivom “Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GAGP)”, Temeljni Grant pomoći za projekte ljudske sigurnosti. Od 1996 godine preko 200 projekta u ukupnom iznosu od više od 17 miliona EUR ili 33 miliona KM je implementirano u Bosni i Hercegovini u okviru GAGP programa.

     

GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama i stanovništvu direktno, s ciljem zadovoljavanja osnovnih ljudskih potreba. U okviru GAGP, grantovi se dodjeljuju javnim institucijama (općinama i općinskim javnim poduzećima), osnovnim školama, domovima zdravlja ili nevladinim organizacijama, koje sprovode relativno male projekte.

Više informacija o grantovima za Grass Roots projekte (GAGP) Ambasade Japana u BiH, dostupno je ovdje.