mljpiMinistarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje Javne pozive i to: 

  1. Za dostavu projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici
  2. Za dostavu projektnih prijedloga u svrhu elektrifikacije stambenih jedinica povratnika i raseljenih osoba

     

      

 

Pravo za dostavu projektnih prijedloga imaju:

  1. Pravo za dostavu projektnih prijedloga Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)  imaju općine, gradovi u BiH i Brčko Distrikt BiH. Javne ustanove, nevladine organizacije i vjerske zajednice mogu se prijaviti posredstvom općina, gradova i Brčko Distrikta BiH.

  2. Pravo na dostavu  projektnih prijedloga  imaju  općine, Brčko Distrikt BiH i gradovi u Bosni i Hercegovini koji su na nedvojben način utvrdili da na njihovoj kandidiranoj mikrolokaciji  žive povratnici i raseljene osobe u objektima koji su prije rata bili, a u vrijeme dostave projektnih prijedloga nisu priključeni na elektromrežu.  

    

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 21 dan od dana objave Javnog poziva

     

Javne pozive i prijavne obrasce možete pronaći OVDJE.