zgrada1Na temelju članka 8. Odluke o kriterijima za raspored sredstava namjenjenih za tekući grant „Sufinanciranje sportskih manifestacija“ za 2017. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA NAMJENJENIH ZA TEKUĆI GRANT “SUFINANCIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA” ZA 2017. GODINU

    

     

     

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava namjenjenih za tekući grant „Sufinanciranje sportskih manifestacija“ za 2017. godinu.

Pravo na dodjelu sredstava najmjenjenih za tekući grant "Sufinanciranje sportskih manifestacija" za 2017. godinu imaju:

a)Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine,

b)Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine,

c)Specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini,

d)Sportski savezi registrirani na razini Bosne i Hercegovine i entiteta,

e)Sportski savezi osoba sa invaliditetom registrirani na razini Bosne i Hercegovine i entiteta, i

f)Sportski klubovi, škole sporta i sportske akademije u Bosni i Hercegovini koji organiziraju ili sudjeluju na međunarodnim sportskim manifestacijama.

    

Sredstvima namjenjenim za tekući grant "Sufinanciranje sportskih manifestacija" za 2017. godinu sufinancirat će se i podržati programi u području sporta u skladu s općim i tematskim kriterijima navedenim u članku 3. Odluke o kriterijima za raspored sredstava namjenjenih za tekući grant „Sufinanciranje sportskih manifestacija“ za 2017. godinu.

    

Sportski subjekti iz stavka (1) ove točke mogu aplicirati samo sa jednim programom na ovom javnom natječaju. Za organizaciju međunarodnih natjecanja u Bosni i Hercegovini potrebno je imati suglasnost Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a u skladu sa člankom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH", br. 27/08, 102/09 i 66/16). 

     

Obrasce za prijavu kao i ostale informacije možete pronaći na LINKU.