jozo matic

 

 Raspisuje se sljedeći Javni oglas za kupovinu nekretnina/zemljišta:

1. Javni oglas za kupovinu nekretnina/zemljišta - vlasnik Matić (Petra) Jozo iz Sivše
 

Površina: 1.452 m2
Početna cijena: 1.500,00 KM.
Katastarska općina:  Sivša.
Katastarske čestice:  1931/1.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sve ostale informacije, vezano za oglas, zainteresirani mogu dobiti u Službi za gospodarstvo i financije općine Usora ili na broj telefona: 032/893-479, osoba za kontakt: Mara Džido.