IMG 2194Dana 19.05.2017 godine u Notarskom uredu Notara Elvire Medarić, upriličeno je potpisivanje ugovora o kupoprodaji 3 (tri) nekretnine u okviru Poduzetničke zone ''Žabljak", između prodavatelja općine Usora, zastupane po općinskom Načelniku, Zvonimiru Anđelić, dipl.ing. građ i ovlaštenih zastupnika poduzeća: 1.''IMACO SYSTEMTECHNIK'' d.o.o. Usora, ovlašteni zastupnik Karolina Perić, Direktor, 2.''SALKIĆ'' d.o.o. Tešanj, ovlašteni zastupnik Mersid Salkić, Direktor i 3. ''DRVO DIZAJN'' d.o.o. Usora, ovlašteni zastupnik Ćostović Fahro, Direktor.

    

     

Kupoprodaja je izvršena na temelju rezultata Javnog natječa, gdje su navedena poduzeća ponudila najpovoljnije ponude, sukladno Odluci o uvjetima i načinu prodaje nekretnina donešene od strane općinskog vijeća općine Usora.

Kupci nekretnine su se ugovorno obavezali će da u roku od godinu dana od dana zaključivanja ugovora podnijeti zahtjevu da im se izda urbanistička saglasnost kao i odobrenje za građenje, a da u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje izvedu pretežan dio radova na građevini odnosno da izvrše izgradnju objekta, pokrenu svoje poduzetničke aktivnosti i uposle djelatnike.

1 2 3

Kupcima želimo uspjeh u svojih poduzetničkim aktivnostima, a općinska administracija na čelu sa Načelnikom, Zvonimirom Anđelić, dipl.ing. građ, će biti maksimalna podrška u ostvarenju njihovih ciljeva.