uredjenjeMinistarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona objavilo je 

Javni poziv

za uređenje poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu. 

     

      

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za uređenje poljoprivrednog zemljišta na području ZDK. Korisnici sredstava mogu biti fizička i pravna lica koja na propisanom obrascu podnesu Zahtjev Ministarstvu, te koja ispunjavaju kriterije za uređenje poljoprivrednog zemljišta koji su propisani Uputstvom o korištenju sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

    

Javni poziv ostaje otvoren do 23.05.2017. godine

     

Postupak prijave te potrebna dokumentacija navedeni su u tekstu Uputstva. 

    

Tekst Javnog poziva

Uputstvo