img 0047Dana, 19. siječnja 2017. godine, Općinski načelnik Zvonimir Anđelić primio je sa svojim suradnicima u radni posjet investitora i vlasnika firme Ferretto Group Central Europe d.o.o. Usora gosp. Riccarda Ferretto. Sastanku su pored gosp. Ferretto sudjelovali i gosp. Salvatore, Džemal Klepić, direktor firme u Usori, te gosp. Adem Dizdarević, dosadašnji koordinator ispred vlasnika. Uz načelnika Anđelića na sastanku su sudjelovali gosp. Ivo Suvala, predsjedatelj Općinskog vijeća Usora, gđa. Biljana Rakočević, općinska pravobraniteljica, gosp. Anto Bonić, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije, te gosp. Dario Katić, pomoćnik načelnika za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam. 

    

Tema je bila implementacija ugovora o dodjeli zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Lugovi“ za izgradnju proizvodnih kapaciteta firme Ferretto Group Central Europe d.o.o. Usora. Cilj i svrha sastanka bio je  postići maksimalnu suradnju na obostrano zadovoljstvo, kako građana i poslovnog sektora općine Usora, tako i investitora, koji temeljem odredbi ugovora svoju suradnju postavljaju na partnerskim osnovama, cijeneći interese i potrebe obje strane potpisnice ugovora.

Ferretto Group Central Europe d.o.o. Usora je već izabrao izvođača radova za prvu fazu izgradnje proizvodnih kapaciteta, površine oko 12.000 m2 pod proizvodnim halama metaloprerađivačke djelatnosti, a isti je lider u proizvodnji logističkih sustava (paletnih skladišta). Pokrenute su i aktivnosti na pripremi proizvodnje i montaži nadzemnih dijelova proizvodnih hala. Vlasnik i direktor upoznali su predstavnike općine Usora o svojoj spremnosti da iznalaze mogućnosti za angažiranjem poduzeća sa područja općine Usora, te su u svezi s tim dogovoreni konkretni koraci i način koordinacije po tim pitanjima. Također, najavljene su i aktivnosti na pripremi i obuci budućih radnika kroz suradnju sa Mješovitom srednjom školom i Službom za zapošljavanje (Biro rada). 

img 0050  img 0049  img 0048  img 0046

Ovom prigodom Općinski načelnik Anđelić je investitoru uručio ovjerenu projektnu dokumentaciju sa pravosnažnim odobrenjem za građenje, čime su otklonjene sve administrativne prepreke početku radova. Investitor je ovom prigodom već najavio i vjerovatnu izmjenu, odnosno proširenje projektne dokumentacije, jer planiraju dodatno proširenje proizvodnih kapaciteta do 40.000 m2 pod proizvodnim halama.