sjednica
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-41/13
Dana, 25.03.2013. godine

Na temelju članka 19. Odluke o Javnim priznanjima općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj 3/12) Općinski načelnik općine Usora raspisuje

JAVNI NATJEČAJ