Javni poziv za odabir programa koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2020. godinu – Transfer za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport

Na temelju članka 41. Statuta općine Usora (”Službeni glasnik Općine Usora” broj:5/17) i članka 4. Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava udrugama i fondacijama koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport u Općini Usora (“Službeni glasnik Općine Usora” broj:13/18,11/19) , Općinski načelnik raspisuje:

Javni poziv za odabir programa koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2020. godinu – Transfer za kulturne djelatnosti i manifestacije

Na temelju članka 41. Statuta općine Usora (”Službeni glasnik općine Usora” broj:5/17) i članka 3. Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta, odnosno transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije u Općini Usora (“Službeni glasnik općine Usora” broj:11/18, 11/19) , Općinski načelnik raspisuje:

Javni poziv za pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje taksi prijevoza za raspored taksi vozila na slobodna taksi stajališta Općine Usora

Na temelju članka 10. stavak 2. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona – Novi prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 10/19) i članka 12. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima, rasporedu taksi vozila na taksi stajalištima i kriterijima za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj 11/19), Plana korištenja zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu općine Usora broj 02-23-93/19 od 10.12.2019. godine, Služba za gospodarstvo i financije objavljuje:

Javni poziv za dodjelu lokacija za privremeno korištenje zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Usora

Na temelju članka 9. Odluke o uvjetima i načinu davanja zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Usora na privremeno korištenje („Službeni glasnik Općine usora“ broj:9/18), Plana korištenja zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Usora broj:02-23-93/19 od 10.12.2019. godine i članka 41. Statuta Općine Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj: 5/17) Općinski načelnik objavljuje: