Javni natječaj za predlaganje dobitnika Javnih priznanja općine Usora

img 4843Na temelju članka 19. Odluke o Javnim priznanjima općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:3/12) Općinski načelnik općine Usora raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J 

za predlaganje dobitnika Javnih priznanja općine Usora u 2016. godini u povodu obilježavanja 15. svibnja - Dana općine Usora     

  • Plaketa općine Usora za životno djelo
  • Godišnja plaketa općine Usora

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Usora

pos zona_zabljakNa temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravimaFederacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBIH" br. 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i gradova ("Sl. novine FBIH" br. 17/14), te Odluke Općinskog vijeća Općine Usora o uvjetima i načinu prodaje nekretnina, br. 01-05-344/14 od 29.12.2014. godine, Općinski načelnik Općine Usora objavljuje:


J A V N I   N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Usora

Javni oglas za imenovanje v.d. ravnatelja JP Radio Usora d.o.o.

radiousoralogoNa temelju članka 26. Statuta JP Radio Usora d.o.o. („Službeni glasnik općine Usora“ broj: 4/10, 6/10, 4/11 i 3/12) i Odluke NO broj 17/14 od 06.10.2014. godine, Nadzorni odbor JP Radio Usora d.o.o. objavljuje:

 

J A V N I  O G L A S

Javni poziv za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini

poticajnasredstva3-w-550Na temelju Odluke o izvršenju Proračuna općine Usora za 2014. godinu («Službeni glasnik općine Usora», broj 04/14),  članka 108. Statuta općine Usora («Službeni glasnik općine Usora», broj 2/08), Programa novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini donesenog od strane Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine Usora“, broj 05/14), i Zaključka Općinskog vijeća br: 01-05-266-1/14 od dana 01.10.2014. godine, Općinski načelnik raspisuje:

J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V
za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini

Javni poziv - poticaji za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini

seloNa temelju Odluke o izvršenju Proračuna općine Usora za 2014. godinu («Službeni glasnik općine Usora», broj 04/14),  članka 108. Statuta općine Usora («Službeni glasnik općine Usora», broj 2/08) i  Programa novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini donesenog od strane Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine Usora“, broj 05/14, Općinski načelnik raspisuje:

J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V
 za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini

Javni natječaj za predlaganje dobitnika Javnih priznanja općine Usora

opcina usoraNa temelju članka 19. Odluke o Javnim priznanjima općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:3/12) Općinski načelnik općine Usora raspisuje 

J A V N I  N A T J E Č A J
 I.
 za predlaganje dobitnika Javnih priznanja općine Usora u 2014. godini u povodu obilježavanja 15. svibnja - Dana općine Usora