Obavijest o odgodi sjednice Općinskog vijeća Usora

altZbog nastalih okolnosti i preklapanja termina sa drugim događajem, nakon obavljenih konzultacija sa klubovima vijećnika u Općinskom vijeću Usora, sukladno Poslovniku o radu Općinskog vijeća općine Usora, predsjedatelj Općinskog vijeća ovim putem obavještava javnost o odgodi održavanja XLI (četrdesetprve) redovite sjednice Općinskog vijeća općine Usora, koja je zakazana za 16.09.2016. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati..
Novi termin održavanja redovite  XLI (četrdesetprve) sjednice je 19.09.2016. godine (ponedjeljak) u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora, sa istim dnevnim redom.
Predsjedatelj Općinskog vijeća
                                               Ivo Suvala

Saziv za 6. sjednicu Općinskog izbornog povjerenstva Usora

oipSazivam šestu sjednicu Općinskog izbornog povjerenstva Usora. Sjednica će se održati 15.09.2016.godine (četvrtak) sa početkom u 13:00 sati, u zgradi Općine Usora u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Općine Usora. 

     

Saziv za II (drugu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

II (drugu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 16.12.2016. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XL (četrdesetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

altNa temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

XL (četrdesetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 29.07.2016. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XXXIX (tridesetdevetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

altNa temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

XXXIX (tridesetdevetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 23.06.2016. godine (četvrtak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XXXVIII (tridesetosmu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

altNa temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

XXXVIII (tridesetosmu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 29.04.2016. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XXXVII (tridesetsedmu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

altNa temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

XXXVII (tridesetsedmu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 01.04.2016. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XXXVI (tridesetšestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

altNa temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

XXXVI (tridesetšestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 26.02.2016. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XXXV (tridesetpetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

altNa temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

XXXV (tridesetpetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 29.01.2016. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora