Izvješće sa treće redovite sjednice Općinskog vijeća Usora

img 0119U petak 27.01.2017. godine sa početkom u  16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora održana je treća redovita sjednica Općinskog vijeća Usora.

Sjednici Općinskog vijeća su pored vijećnika nazočili i Općinski načelnik sa pomoćnicima, Općinska pravobraniteljica, predstavnici medija i drugi gosti.

Saziv za IV (četvrtu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

IV (četvrtu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 24.02.2017. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Izvješće sa treće redovite sjednice Općinskog vijeća Usora

img 0119U petak 27.01.2017. godine sa početkom u  16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora održana je treća redovita sjednica Općinskog vijeća Usora.

Sjednici Općinskog vijeća su pored vijećnika nazočili i Općinski načelnik sa pomoćnicima, Općinska pravobraniteljica, predstavnici medija i drugi gosti.

Saziv za III (treću) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

III (treću) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 27.01.2017. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Izvješće sa II. redovite sjednice Općinskog vijeća

img 9829Druga redovita sjednica Općinskog vijeća Usora je održana 16.12.2016. godine sa početkom u  16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora.

Sjednici Općinskog vijeća su pored vijećnika nazočili i Općinski načelnik sa pomoćnicima, Općinska pravobraniteljica i drugi gosti.

Konstituiran 6. saziv Općinskog vijeće Usora

img 9648U utorak, 22.11.2016. godine, u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora, kako je i planirano, sa početkom u 16,00 sati održana je konstituirajuća sjednica 6. saziva Općinskog vijeća Usora, prema predloženom dnevnom redu:

Saziv za I. (prvu) konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća

altNa temelju članaka 13. stavak 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Usora o održavanju konstituirajuće sjednice («Službeni glasnik Općine Usora» broj:5/05 i 7/05): 

S A Z I V A M 

Prvu konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Usora koja će se održati dana 22.11.2016. godine (utorak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora

Obavijest o odgodi sjednice Općinskog vijeća Usora

altZbog nastalih okolnosti i preklapanja termina sa drugim događajem, nakon obavljenih konzultacija sa klubovima vijećnika u Općinskom vijeću Usora, sukladno Poslovniku o radu Općinskog vijeća općine Usora, predsjedatelj Općinskog vijeća ovim putem obavještava javnost o odgodi održavanja XLI (četrdesetprve) redovite sjednice Općinskog vijeća općine Usora, koja je zakazana za 16.09.2016. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati..
Novi termin održavanja redovite  XLI (četrdesetprve) sjednice je 19.09.2016. godine (ponedjeljak) u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora, sa istim dnevnim redom.
Predsjedatelj Općinskog vijeća
                                               Ivo Suvala

Saziv za 6. sjednicu Općinskog izbornog povjerenstva Usora

oipSazivam šestu sjednicu Općinskog izbornog povjerenstva Usora. Sjednica će se održati 15.09.2016.godine (četvrtak) sa početkom u 13:00 sati, u zgradi Općine Usora u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Općine Usora.