JAVNI POZIV ZA IZBOR STRUČNIH OSOBA ZA RAD U POVJERENSTVU ZA TEHNIČKI PREGLED GRAĐEVINA

Javni poziv za izbor stručnih osoba za rad u Povjerenstvu za tehnički pregled građevina broj: 02-23-37/19 objavljen dana 02.09.2019. godine na oglasnoj ploči Općine Usora i web stranici Općine Usora, u skladu sa činjenicom kako je zbog propusta oglašivača izostala objava u dnevnim novinama, te će isti biti objavljen 21.09.2019. godine u dnevnim novinama „Večernji list” Mostar, produžuje se rok za dostavu prijava i traje do 06.10.2019. godine.

Preliminarna lista za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

stipendijeObavještavamo sve studente sa područja općine Usora da je Preliminarna lista za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Općine Usora za akademsku 2018/19. godinu istaknuta na oglasnoj ploči općine Usora i internet stranici općine Usora. Prigovori na preliminarnu listu mogu se uložiti do 17 .06.2019. godine. Listu možete pogledati i OVDJE.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje poticaja za razvoj gospodarstva u 2019. godini

jpNa temelju Odluke Općinskog vijeća o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2019. godinu broj: 01-05-104/19 od dana 29.04.2019. godine i članka 107. Statuta općine UsoraSlužbeni glasnik općine Usora», broj 5/17), Općinski načelnik raspisuje:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje poticaja
za razvoj gospodarstva u 2019. godini

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora

jpNa temelju Odluke o usvajanju Programa novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini donesenog od strane Općinskog vijeća, broj 01-05-103/19 od 29.4.2019. godine i članka 107. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj 05/17), Općinski načelnik raspisuje:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja
za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora

Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019.godinu

skupstina zdkNa osnovu člana 25. stav 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:33/03), Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2019. godinu broj: 02-14-8906/19 od 24.05.2019.godine i Instrukcije o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava zaštite okoliša, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje: 

Javni poziv
 

za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019.godinu