Zaključenje Ugovora o nabavi i ugradnji PVC stolarije na Kapeli u Bejićima

2Danas je u kabinetu Načelnika općine Usora zaključen Ugovor o izvođenju radova na Projektu: „Nabava i ugradnja PVC stolarije na sakralnom objektu „Kapela sa mrtvačnicom“ u MZ Bejići, općina Usora“. Izvođač radova je poduzeće "GLUCK NORM" d.o.o. Jelah, Tešanj. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 2.995,20 KM a rok izvođenja radova je 15 kalendarskih dana. Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova vršiti će ''IngART'' d.o.o. Usora. Ugovore su potpisali Općinski načelnik Zvonimir Anđelić te direktori Muharem Galijašević i Mario Čolić. Odabir izvođača radova izvršen je sukladno Zakonu o javnim nabavama, putem postupka Izravnog sporazuma.

Oglas za dodjelu poticaja samozapošljavanja i zapošljavanja braniteljske populacije

zdkObavještavaju se branitelji i članovi njihovih obitelji da je Ministarstvo za braniteljska pitanja ZDK objavilo Oglas za dodjelu poticaja samozapošljavanja i zapošljavanja braniteljske populacije. Oglas možete vidjeti na oglasnoj ploči općine Usora kao i na web stranici općine Usora (www.usora.com). Sve dodatne informacije možete dobiti u Službi stručnih, općih poslova i društvenih djelatnosti općine Usora. Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 07.06.2019. godine.

Obavijest iz Federalnog mionistarstva kulture i sporta - Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019.

fmksObavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za transfere:

TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Preporuke za postupanje nakon polave

poljporivreda poplava_steteObavještava se stanovništvo sa poplavljenog područja Općine Usora da, nakon što se voda povukla, u narednom razdoblju ne konzumiraju povrće, a prvenstveno salatu, špinat, blitvu, luk i slične povrtlarske kulture zbog opasnosti od kontaminacije teškim metalima i organskim polutantima, kao i mogućnosti širenja zaraznih bolesti na tom području dok se ne izvrše adekvatna ispitivanja od strane nadležnih institucija. Ove aktivnosti je potrebno provoditi u suradnji i koordinaciji sa nadležnim zavodima za poljoprivredu.

Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće

prirodna nesrećaNa temelju članka 134. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 39/03, 22/06 i 43/10), članka 33 stavak 1. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika Civilne zaštite («Službene novine Federacije BiH», br. 77/06 i 5/07), kao i Zaključaka Općinskog stožera Civilne zažtite Usora od 16.05.2019. godine, Općinski načelnik donosi: 

ODLUKU O PRESTANKU STANJA PRIRODNE NESREĆE

Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2018/19. godinu

stipendija1Obavještavamo sve studente sa područja općine Usora da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisalo Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2018/19. godinu. Natječaj za dodjelu stipendije ostaje otvoren do 29.05.2019. godine. Sve dodatne informacije možete dobiti u službi stručnih,općih poslova i društvenih djelatnosti općine Usora ili na internet strani općine Usora (www.usora.com), kao i na internet stranici Vlade Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba).