Zakon o geološkim istraživanjima i Zakon o rudarstvu - javna rasprava

Eksploataciona polja

Iako na području općine Usora nisu izražene djelatnosti geoloških istraživanja i rudarstva, one u perspektivi mogu biti od interesa usorskim gospodarstvenicima za obavljanje ovih djelatnosti, kako na podrčju općine Usora, tako i na područjima drugih općina Zeničko-dobojske županije. Slijedom toga obavještavamo Vas o državanju Javne rasprave o nacrtima županijskih propisa iz ove oblasti   

Na temelju Zaključaka Skupštine Zenlčko-dcbojske županije, broj: 01-02-29923/11 i broj: 01-02-29924/11 od 01.12.2011. godine, koji se odnose na provođenje Javne rasprave o Nacrtu Zakona o rudarstvu i Nacrtu Zakona o geoloskim istraživanjirna, Ministarstvo za gospodarstvo Zeničko-dobojske županije donijelo je Plan provođenja Javne rasprave po općinama Zenicko-dobojske županije.

Javna rasprava za opcinu Usora organizira se u utorak, 20.12.2011. godine u sali za sjednice općine Usora, sa početkom u 11.00 sati, uz nazočnost i sudjelovanje ovlastenih predstavnika Zenicko-dobojskog kantona i općinskih službi.

Održan seminar u organizaciji OESS BiH

OESS Misija u BiH

U ćetvrtak 24.studenog o.g. u organizaciji OEES-a u ugodnom okruženju restorana "Alfa" u općini Usora održan je seminar na temu "Parlamentarne procedure u općinskom vijeću". U okviru seminara održane su 2 radionice i 4 prezentacije o suvremenom pristupu parlamentarizmu. Seminar su održali službenici OESS-ovog terenskog ureda u Zenici gđa. Mirhunisa Bektaš i gosp. Dragan Vuković. Seminaru su nazočili vijećnici iz svih 5 poliičkih opcija zastupljenih u Općinskom vijeću Usora, tajnica OV-a i rukovodeći službenik u ime kabineta Općinskog načelnika.

Mirhunisa Bektaš_OESS Zenica Seminar OESS_Usora 24_11_2011  Seminar OESS_Usora 24_11_2011  Seminar OESS_Usora 24_11_2011


Poziv vlasnicima privatnih šuma i šumskih zemljišta

ŠumaKantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, u okviru svojih redovitih aktivnosti, u suradnji sa vlasnicima privatnih šuma i šumskih zemljišta planira, ali i pomaže pošumljavanje u privatnim šumama. Naime, svim vlasnicima privatnih šuma koji su zainteresirani i ispunjavaju uvjete za pošumljavanje njihovih parcela, Kantonalna uprava za šumarstvo osigurava projekte za izvođenje tih radova, potrebnu dokumentaciju i besplatan sadni materijal.

Posjeta ministra Seferovića Usori

Cesta

U petak 04. studenog o.g. u prostorijama općine Usora upriičena je radna posjeta ministra Ministarstva za prostorno planiranje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona gosp Raif Seferović, sa direktorom Direkcije za ceste ZDK gosp. Rasim Kovač i zastupnikom u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH gosp. Senanad Subašić.

Goste je u svojemu uredu primio Općinski načelnik gosp. Anto Čičak sa svojim suradnicima: gop. Anto Bonić, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije i gosp. Dario Katić, stručni savjetnik za upravljanje razvitkom.

Tema sastanka je iznalaženje rješenja za akualne prometne probleme i potrebe u općini Usora.


Načelnik ČečakRaif Seferović i Rasim KovačMinistar Raif SeferovićSeferović_Kovač_Katić_Bonić_Subašić

Ova radna posjeta dogovorena je još za posjete ministra Seferovića općini Usora kada je zajedno sa kantonalnim premijerom Fikretom Plevljakom i dr. boravio na svečanosti upriličenoj za Dam općine Usora 15.svibnja o.g.

Iako ove, kao niti iduće godine, u proračunu Zeničko-dobojskog kantona nisu planirana sredstva za kapitalna ulaganja u cestovnu infrastrukturu, ministar Seferović je, nakon što je načelnik Čičak iznio akutne probleme i potrebe u cestovnoj infrastrukturi u općini Usora, dao je konstruktivan pristup i prijedlog u rješavanju istih, tako da je zaključeno:

  1. Ministarstvo za prostorno planiranje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona će osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije za novi most na rijeci Usora, uz pribavljanje svih potrebnih odobrenja i suglasnosti. Rok: kraj ožujka 2012. godine;
  2. Na temelju  projektne dokumentacije iz točke 1. ministar Seferović i načelnik Čičak će poduzeti potrebite korake za osiguranje sredstava za gradnju kod Veleposlanstva Republike Hrvatske u BiH, Vlade Federacije BiH i Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Rok: lipanj/srpanj 2012. godine;
  3. Općna Usora će u parnerstvu sa općinom Tešanj podnijeti zahtjev za prekategorizaciju lokalne ceste u regionalnu cestu RP 474 (Jelah Polje) - Sivša - M-4 (Alibegovci most na rijeci Usora), a Ministarstvo će provesti potrebite procedure, tako da će ubuduće brigu o tekućem (ljetnom i zimskom) i investicionom održavanju preuzeti Direkcija cesta ZDK. Rok: odmah;
  4. Ministarstvo će osigurati sredstva za nabavu i postavljanje 130 prometnih znakova prometne signalizacije na lokalnim cestama i priključnim cestama sa i na ceste višega rada.


Vrijednost dogovorenih aktivnosti, prema riječima ministra Seferovića, je oko 2.000.000 KM.

Za operativno provođenje pripremnih aktivnosti i koordinaciju za realiziranje gore utvrđenih zadataka zadužen je gosp. Anto Bonić, u suradnji sa gosp. Rasimom Kovač  i predstavnicima općine Tešanj.

2011-11-04Posjeta ministra Seferovića Usori

CestaU petak 04. studenog o.g. u prostorijama općine Usora upriličena je radna posjeta ministra Ministarstva za prostorno planiranje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona gosp Raifa Seferović, sa direktorom Direkcije za ceste ZDK gosp. Rasimom Kovač i zastupnikom u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH gosp. Senadom Subašić.

Goste je u svojemu uredu primio Općinski načelnik gosp. Anto Čičak sa svojim suradnicima: gosp. Anto Bonić, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije i gosp. Dario Katić, stručni savjetnik za upravljanje razvitkom.

Tema sastanka je iznalaženje rješenja za aktualne prometne probleme i potrebe u općini Usora.

 

načelnik Anto Čičak ministar Raif Seferović i direktor Rasim Kovač ministar Raif Seferović sudionici: Seferović_Kovač_Katić_Bonić_Subašić

 

Javni poziv za dodjelu novčane potpore poljoprivrednim proizvođačima

Općinski načelnik je 28.10.2011. godine raspisao, sukladno raspoloživim sredstvima u Prpračunu općine Usora za 2011. godinu Javni poziv za dodjelu novčane potpore poljoprivrednim proizvođačima koji se bave uzgojem krava i junica, a u svrhu ublažavanja posljedica od suše na području općine Usora. 

23. bilten Općine Usora

Izašao je 23. broj Biltena Općine Usora, mjesec ožujak 2008. godine, koji možete da preuzmete sa našega web sajta.

  Adobe Acrobat (PDF), 2,05 MB > Za preuzimanje kliknite na ikonu 10. Bilten Opcine Usora

Sajam općina i gradova jugoistočne Europe NEXPO 2011

U Sarajevu je 10. i 11. ožujka u dvorani „ Huan Antonio Samaran“ (Zetra) održan Sajam općina i gradova jugoistočne Evrope, pod nazivom „Inovativne zajednice za sve“ kako bi se predstavili, podijelili svoje inovativne prakse i uspostavili međusobnu komunikaciju u okviru NALAS-ovog (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope) programa „NEXPO - 2011".

Sajam je bio jedinstvena prigoda za predstavnike općina da podijele svoje uspjehe, nauče jedni od drugih, istraže nove tehnologije koje se nude na tržištu i vrate kućama bogatiji u znanju i kontaktima. Pored gradova i općina, na Sajmu su se predstaviti razvojne agencije, nevladine organizacije i poslovne kompanije koje surađuju sa lokalnim zajednicama.

Paralelno sa održavanjem sajma organizirane su konferencije i radionice o temama socijalne uključenosti, efikasnog korištenja energije, urbanog planiranja, održivog turizma, te efikasnog korištenja fondova EU. Organiziran je i kulturni program posvećen raznolikosti.

Učešće je uzelo oko 100 gradova i općina jugoistočne Evrope uz veliki broj zvaničnika iz Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore, Albanije, Makedonije, Latvije, Bugarske i Turske.

Na Sajmu je se predstavla i Općina Usora sa svojim štandom koji je zakupljen od strane "MDP inicijative" (Projekt razvoja općina) za sve partnerske općine.

Općinu Usora su predstavljali službenici Općine: Anto Bonić i Ivan Katić, pomoćnici Općinskog načelnika i Martin Grujo, stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljsko stambenu djelatnost.

Općina Usora je za tu prigodu pripremila prigodne letke, postere i promotivni brošure usorskih gospodarskih subjekata, koji su odazvali pozivu Općine za dostavu podataka o svim tvrkama, te sa prigodnim ekponatima KUD-a “Izvor” Žabljak.

Predstavnici Općine su sudjelovali i na organiziranim okruglim stolovima. Bila je to i prigoda da se posjetitelji sajma upoznaju sa pogodnostima investiranja u Usoru, mogućnostima pokretanja biznisa u Poduzetničkoj zoni „Žabljak“, sa prirodnim i kulturno-povijesnim znamenitostima Usore.


Razgovori Tešnja i Usore

Općinski načelnik i predsjedvajući Općinskog vijeća Usora, Anto Čičak i Pero Lujić, posjetili su u ponedjaljak, 14 ožujka 2011. godine Općinu Tešanj gdje su ih u istom sastavu primili domaćini- načelnik Fuad Šišić i predsjedatelj OV Esmir Subašić. Razgovarano je o saradnji dvije općine, o otvorenim pitanjima i mogućnostima za poboljšanje saradnje gdje god je to moguće. Dogovoren je nastavak razgovora za 14 dana, a domaćin će biti Općina Usora. foto- sastanak 14.3.2011.)