GOSPODARSKI PROIZVODNI SUBJEKTI

Privatna poduzeća
RB Naziv poslovnog subjekta Oblik org. Sektor djelatnosti Sjedište Proizvod/usluge Kontakt
1 „RUKAVIČAR“ d.o.o prerađivačka industrija Alibegovci Proizvodnja radne odjeće 032/893 442 rukavicar1@gmail.ba
2 „Katić“ d.o.o metalna industrija Omanjska Proiz. proizvoda i obrada metala 032/899- 176 032/899-005 www.katic.ba katic@tel.net.ba
3 „Plastika Katić“ d.o.o prerađivačka industrija Omanjska Proiz. proiz. za građ. od plastičnih masa 032/899 030 032/899-433
4 „LB-PROM“ -podružnica Alibegovci d.o.o Trgovina, promet i usluge Alibegovci Proizvodnja i promet kuhinjskim i ostalim namještajem 032/893-809 063/374-292 luis1468@yahoo.com
5 „IMACO SYSTEMTECHNIK“ d.o.o prerađivačka industrija Žabljak Konstruiranje, trgovina i proizvodnja Obrada metala i strojarske industrije sa 100%tnim izvozom u EU 032/891 509 032/891- 511 GSM: 062 343 175 www.imaco-systemtechnik.ba imaco@tel.net.ba
6 „ĆOSIĆPROMEX“ Usora d.o.o trgovina, uslužne djelatnosti, građevinarstvo Žabljak Proiz. unutarnja i vanjska trgovina, usluge, ugostiteljstvo, tehnički pregled vozila 032/891 212 032/891 303 032/891 513 032/891-177 www.cosicpromex.ba marija_cosic@live.ba
7 “Z-CHROMOPROM” Usora d.o.o prerađivačka industrija Žabljak Proizvodnja ambalaže od lakih metala 032/891 008 063/992815 063/992815 z.chromoprom@yahoo.com
8

„IVEX“ Usora

d.o.o kemijska industrija i trgovina Žabljak Proizvodnja i promet plina i opreme 032/891 041 032/891 081
9

„Ogrić-Metal Ing“ Usora

d.o.o metalna industrija i građevinarstvo Žabljak Projektovanje, nadzor,inžinjering 032/891 083, 032/666-812 061/750-552 www.ogricmetaling.com ogric.s@bih.net.ba
10

„Drvo Dizajn“ Usora

d.o.o drvna industrija Žabljak Proizvodnja proizvoda od drveta

032/891-109

11

„Metal Construction & Engineering“ Usora

d.o.o metalna industrija Žabljak Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
12 „ELIAS“ Usora d.o.o metalna industrija Bejići Proizvodnja metalnih proizvoda

032/899 444;

032/893 023.

032 /899 121

GSM: +387 63 012 901
kovane-ograde@elias.ba

13 „PREIS“ Usora d.o.o metalna industrija Žabljak

Proizvodnja metalnih konstrukcija

032/891-022 d.dadic@preis.ba
14 „TOMA-PROM“ Usora d.o.o metalna industrija Žabljak

Rezanje i obrada drveta

032/893-164
15 „GENENA“ Usora d.o.o drvna industrija Žabljak Proizvodnja rezane građe 063/387-700
16 "IBM Katić" d.o.o. Prerađivačka industrija Omanjska Proizvodnja proizvoda od plastike 032/899-006
17 "FERRETO GROUP Central Europe" d.o.o. Metalna industrija Žabljak Proizvodnja metalnih konstrukcija 032/891-512 odallarosa@ferretogroup .com
18 "DEM-TEX" d.o.o. Tekstilna industrija Žabljak Proizvodnja radnih odijela 062/164-251
19 RABO industrie & technik d.o.o. metalna industrija Žabljak Konstruisanje, produkcija i trgovina 032/891-509

Obrtničke radnje

RB Naziv poslovnog subjekta Oblik org. Sektor djelatnosti Sjedište Proizvod/usluge Kontakt
1 „Cigale“ poljoprivreda Sivša Uzgoj voća 063/333-359
2 SZR „Zanatsko-metalska“ metalna industrija zanatska radnja Tešanjka Uzgoj voća 063/333-359