RB Naziv poslovnog subjekta Oblik org. Sektor djelatnosti Sjedište Proizvod/usluge Kontakt
  1 JP “HT d.d.”  Mostar, HT ERONET CENTAR
ŽABLJAK BB, 74230 USORA
d.o.o trgovina i poštanske usluge Žabljak Poštanske usluge https://www.hteronet.ba/  032/891-078, 063/491-631 FAX: 032/891-000 
  2 J.P „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne“ d.d. Mostar,  DP Centar N.Travnik , RJ „Elektro-Usora“ d.d proizvodnja i distribucija električne energije Žabljak  Distribucija električne energije 032/891 300; 036/335 700 036/335 777 franjo.bejic@ephzhb.ba
  3 J.U. „Opća knjižnica“ Usora J.U. obrazovanje S.Omanjska knjižnjička i izdavačka djelatnost 032/899-441; knjiznica.usora@tel.net.ba
  4 J.U. Dom zdravlja Usora  J.U. zdravstvo S.Omanjska Primarna zdravstvena zaštita 032/893 511; 032/893 426 dom.zdravlja.usora@tel.net.ba
  5 J.P. „Radio Usora“ d.o.o.  J.U. Informacije i komunikacije   Sivša Emitiranje radijskog programa 032/895 221 radiousora@tel.net.ba
  6 J.K.P. „Usora“  d.o.o Komunalni poslovi Sivša Opskrba vodom, Skupljanje otpada Sanacija okoliša T/F: 032/899-250 jkp.usora@tel.net.ba
  7 Osnovna škola“Ivan fra Frano Jukić“ Usora J.U. Obrazovanje Sivša Osnovno obrazovanje 032/895 272 fifjukic@yahoo.com
8. Mješovita srednja škola "Stjepana Radića" Usora J.U. Obrazovanje Žabljak Opće srednje obrazovanje s.stjepana_radica@tel.net.ba sskola.usora@gmail.com 032/891-344