poticajnasredstva3-w-550Na temelju Odluke o izvršenju Proračuna općine Usora za 2014. godinu («Službeni glasnik općine Usora», broj 04/14),  članka 108. Statuta općine Usora («Službeni glasnik općine Usora», broj 2/08), Programa novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini donesenog od strane Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine Usora“, broj 05/14), i Zaključka Općinskog vijeća br: 01-05-266-1/14 od dana 01.10.2014. godine, Općinski načelnik raspisuje:

J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V
za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini

 

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu Zahtjev za odobravanjem novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora.

  1. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava u skladu sa Programom poticaja ostvaruju:
- sva poljoprivredna gospodarstva (vlasnici prijavljene poljoprivredne proizvodnje, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata- RPG i                koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora.
- koja blagovremeno, u roku propisanom Javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj sa potrebnom dokumentacijom i ispune sve propisane kriterije iz Programa.
- koji nisu ostvarili poticaje prema Javnom pozivu od 15.07.2014. godine.
- koji za kandidirane parcele nisu ostvarili poticaje na Kantonalnom ili Federalnom nivou.
  1. Podnošenje zahtjeva se vrši u Službi za gospodarstvo i financije, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti Prijavni list - Obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje.
  2. Poticat će se:
- Površine zasijane merkantilnim i silažnim kukuruzom, minimalne zasijane površine 1 ha (10 dunuma) na jednoj ili max. dvije parcele,
- Sufinanciranje vršenja kemijske analize tla; minimalna površina parcele 0,1ha, iznos sufinanciranja 50% od ugovorene standardne cijene pojedinačne analize
  uzoraka tla,
- Proizvodnja voća i povrća, te plastenička proizvodnja;
- minimalna zasijana površina povrća(jedna kultura) na otvorenom 0,1 ha na jednoj parceli,
- minimalna površina plastenika je 100 m2 (min visine 2 m),
- minimalna zasađena površina voćnjaka je 0,5 ha, na jednoj parceli (potiču se samo nasadi gustoće sadnje preko 75 kom/dunumu).
  1. Maksimalan iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 500,00 KM.
  2. Uz zahtjev je potrebno priložiti: Preslik osobne iskaznice, Potvrda o upisu u RPG i RK, naznaku K.Č za koju ima osnov korištenja, za analizu tla dokaz o uplati 50 % troškova analize tla.
  3. Ispunjavanje uvjeta i ostvarivanje prava na Općinske poticaje za unaprijeđenje poljoprivredne proizvodnje vršiti će općinsko Povjerenstvo koje će imenovati Općinski načelnik.
  4. Zahtjevi se podnose počev od 06.10.2014. godine do 17.10.2014. godine.

Odobreni poticaji će se isplaćivati u dizel gorivu, sukladno Zaključku Općinskog vijeća broj 01-05-266-1/14 od dana 01.10.2014. godine.

Prilog:Prijavni list - Obrazac zahtjeva   

Dostavljeno:                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK
1. JP „Radio Usora“, Sivša                                                                        Ilija Nikić                   
2. Službi za gospodarstvo                                                                              
3. Oglasna ploča
4. Pismohrana.