institutUsora, 24.01.2013. - Nakon znatnog sniženja izdašnosti izvorišta pitke vode "Duboki Potok" sa 3,0  lit./sek na 1,2 l/s na poziv Općinskog načelnika Ilije Nikić u općini Usora održan je sastanak sa prof. Tarikom Kupusović, direktorom Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu i Vukašinom Balta, vođom projeka na istražnim radovima ispred ovoga Instituta. 

Sastanku su pored načelnika i predstavnika Instituta sudjelovali i Indir Kapić, dilp.ing.građ., koji je bio nadzorni organ u ime općine Usora u II Fazi - kaptiranje bunara, te Anto Bonić, pomoćnik Općinskog načelnika i Dario Katić, stručni savjetnik i koordinator na ovome projektu i Ibrahim Agić, direktor JKP "Usora" d.o.o.

institut1Općina Usora je sa Institutom za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu imala tri ugovora vezana za izvorište "Duboki Potok". Prva dva ugovora odnosila su se na istražne radove i kaptiranje bunara sa izradom Elaborata o valorizaciji izvorišta, isptivanjem izdašnosti i kvalitetom vode za piće. Treći ugovor odnosio je se na izradu glavnog projekta za povezivanja izvorišta sa rezervoarom "Bratići", uključujući i svu prateću opremu i regulacionu automatiku.

Budući da je u tijeku garantni rok po ugovoru za kaptiranje bunara i izradu Elaborata, na sastanku je zaključeno da će se u narednih 10-tak dana sastati odgovorni predstavnici uključeni u ovaj projekt: Vukašin Balta (Institut), Edib Đipa (Institut - odgovorni projektant za treći ugovor), Indir Kapić (Općina-nadzorni organ), JKP "Usora" i predstavnik općine Usora. Zadaća ovih predstavnika je izvršiti potrebne preglede u pogledu projektiranog i izvedenog stanja, mjerenja režima rada crpke i mjerenja promjena razine podzemnih voda i dr. o čemu će izraditi potrebne analize i sastaviti odgovarajući izvještaj i preporuke u cilju dovođenja karakteristika bunara u projektirano stanje izdašnosti.

Prema izjavi prof. Tarika Kupusovića, Institut za hidrotehniku prihvata svoju odgovornost i obvezu da izvorište "Duboki Potok" dovede u projektirano stanje, odnosno da ima eksploatacionu izdašnost od min. 3 /lit/sek. Kako će se to postići ovisi o analizi koja će se provesti, utvrđenom stanju i mjerama koje će se morati poduzeti.