prstenlogoZagreb, RH - Udruga bosanskih Hrvata "PRSTEN" vodeća je, nepolitička i neprofitna Udruga u Hrvatskoj za promicanje i zaštitu tradicije, kulture, gospodarske suradnje, druženja i humanitarnog djelovanja Hrvata u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, s ciljem očuvanja temeljnih vrijednosti i jedinstva hrvatskog naroda i njegova prosperiteta. Organizirana je kao nevladina, nepolitička, neprofitna organizacija, a financira se članarinama, sponzorstvima i donacijama dobrih ljudi.

Članovi, Skupština i Upravni odbor Udruge okuplja preko 150 pravnih osoba (tvrtki), preko 60 znanstvenika, istaknute dužnosnike u javnom, gospodarkom, političkom životu, te u značajnim ustanovama i institucijama Republike Hrvatske. 

Predsjenik UBH "Prsten" Ivan Lovrinović uputio je poziv  na 51/2 sjednica proširenog Upravnog odbora UBH "Prsten", koja će se koja će se održati u utorak 29. 01. 2013. od 16.00-18.30 sati u dvorani tvrtke MSAN, Buzinska cesta 10, Buzin, Zagreb.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Rasprava i usvajanje zapisnika 50/1. sjednice UO (10min)
2. Izvješće o radu između dvije sjednice UO ( 20 min)
3. Prijedlog Plana rada za 2013., rasprava i usvajanje,(20 min)
4. Rasprava o časopisu Prsten i izbor članova Izdavačkog vijeća (20 min) - uvodničar g.Iljkić
5. Smjernice za rad Zaklade Prsten i izbor članova Upravnog odbora Zaklade (20min) - uvodničar g.Marić
6. Rasprava i usvajanje nadležnosti Glavnog tajnika i izbor GT (10 min)
Razno (10 min)
- uručivanje donatorskih ugovora
Predstavljanje:
- Gospodarske mogućnosti Usore- načelnik općine Usora Ilija Nikić, (10 min)
- Jadransko osiguranje - predstavnik uprave JO (20 min)

Općina Usora u UBH "Prsten" zastupljena je preko dr. Vjekolava Jeleč, dopredsjednika udruge i gosp. Ivan Rajkovača, član UO UBH "Prsten". 

Kao što se vidi iz predloženog dnevnog reda Općinski načelnik općine Usora Ilija Nikić imati će prigodu na ovom značajnom skupu predstaviti gospodarske mogućnosti općine Usora, što bi trebalo u narednom vremenu, posebice u svjetlu skorog ulaska Republike Hrvatske u EU, povećati interes potencijalnih investitora i doprinijeti intenziviranju gospodarskih aktivnosti u općini Usora.